Language of document :

Acțiune introdusă în data de 27 noiembrie 2006 - Chassagne/Comisie

(Cauza F-137/06)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea refuzului autorității învestite cu puterea de numire (AIPN) de a adopta o decizie explicită în privința stabilirii datei celei dintâi preluări a funcției reclamantului, astfel cum acest refuz decurge în mod implicit din decizia AIPN din data de 14 ianuarie 2006;

anularea, în măsura în care va fi necesar, deciziei AINP de respingere a contestației reclamantului;

precizarea, către AIPN, a întinderii efectelor pe care le presupune anularea deciziilor atacate și, în special, obligația de a adopta o decizie explicită prin intermediul căreia aceasta să recunoască data de 1 iulie 2002 ca fiind data primei preluări a funcției, în sensul prevederilor articolului 12 litera d) din Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Comunităților Europene (PPI);

obligarea AIPN la plata, către reclamant, a sumelor de: i) 9 523,26 euro, cu titlu de daune materiale, majorată cu penalități de întârziere conform dobânzii legale, începând cu data la care aceasta devine exigibilă; ii) 5 000 euro, cu titlu de daune morale, majorată cu penalități de întârziere conform dobânzii legale, începând cu data la care aceasta devine exigibilă;

amânarea hotărârii asupra părții din prejudiciul material care nu poate fi încă evaluată și care este reprezentată de cheltuielile efectuate de către reclamant începând cu data de 18 aprilie 2006 și pe care continuă să le suporte în cadrul litigiului cu administrația fiscală belgiană, aflat pe rolul instanțelor naționale belgiene, referitor la stabilirea datei celei dintâi preluări a funcției sale;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În motivarea recursului său, reclamantul invocă următoarele:

încălcarea articolului 18 din PPI;

încălcarea articolului 26 din Statut, a principiului bunei administrări și a obligației de solicitudine,

încălcarea principiului siguranței legitime și existența unei erori evidente de apreciere.

____________