Language of document :

Kanne 25.8.2006 - Lopez Teruel v. SMHV

(Asia F-99/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Espanja) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden, L. Levi ja C. Ronzi)

Vastaaja: Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (SMHV)

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 20.10.2005 tekemä se päätös on kumottava, joka tehtiin henkilöstösääntöjen 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun välimiehen tehtyä päätöksensä

Nimittävän viranomaisen 17.5.2006 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan 20.1.2006 tekemä valitus, on tarvittavin osin kumottava

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on SMHV:n virkamies, esitti lääkärintodistukset, jotka oikeuttivat hänen poissaolonsa työstä 7.4. ja 7.8.2005 välisenä aikana. SMHV riitautti näiden todistusten pätevyyden ja alisti kantajan lääkärintarkastuksiin. Niiden nojalla SMHV määräsi kantajan saapumaan töihin 2.8.2005 lähtien. Välimiesmenettelyssä, joka toimitettiin kantajan pyynnöstä henkilöstösääntöjen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti, vahvistettiin kantajan poissaolon säännönvastaisuus.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu edellä mainitun määräyksen viidennen ja kuudennen kohdan rikkomiseen. Viidennen kohdan osalta kantaja arvostelee niiden päivien laskemistapaa, jotka SMHV katsoi säännönvastaisiksi lääkärintarkastusten jälkeen. Kuudennen kohdan osalta kantaja katsoo yhtäältä, että nimittävä viranomainen on säännönvastaisesti yksipuolisesti määrännyt välimiehen, vaikka toimielimen lääkärin ja kantajan lääkärin välillä ei ollut erimielisyyttä kolmannen lääkärin määräämisestä. Toisaalta kyseisessä kohdassa tarkoitettu viiden päivän pituinen määräaika alkaa kulua vasta siitä hetkestä, kun toimielimen lääkäri ottaa yhteyttä virkamiehen lääkäriin. Toissijaisesti tämä määräaika ei ole oikeusjärjestyksen perusteiden mukainen.

Toisessa kanneperusteessaan kantaja vetoaa perusteluvirheeseen ja välimiehen lausunnon säännönvastaisuuteen, sillä tuossa lausunnossa esitetyt päätelmät eivät ole samansuuntaisia siinä esitettyjen lääketieteellisten toteamusten kanssa.

Kolmannessa kanneperusteessaan kantaja vetoaa huolenpitovelvollisuuden, hyvän hallinnon periaatteen, läpinäkyvyysperiaatteen ja puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen.

____________