Language of document :

2006 m. rugpjūčio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Lopez Teruel prieš VRDT

(Byla F-99/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Ispanija), atstovaujama advokatų G. Vandersanden, L. Levi ir C. Ronzi

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2005 m. spalio 20 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, priimtą atsižvelgiant į nepriklausomo gydytojo, nurodyto Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnio 1 dalyje, išvadą;

Tiek, kiek reikia panaikinti 2006 m. gegužės 17 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo atmetamas 2006 m. sausio 20 d. ieškovės pateiktą skundą;

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, VRDT pareigūnė, pateikė medicinines pažymas, pateisinančias jos nebuvimą darbe 2005 m. balandžio 7 - rugpjūčio 7 dienomis. VRDT suabejojo šių pažymų patikimumu ir pareikalavo, kad ieškovė pasitikrintų sveikatą. Remiantis šiuo patikrinimu, VRDT įsakė ieškovei grįžti į darbą nuo 2005 m. rugpjūčio 2 dienos. Nepriklausomam gydytojui atlikus medicininį patikrinimą, kurio ieškovė paprašė pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnio 1 dalį, buvo patvirtinta, kad ieškovės nebuvimas darbe yra nepateisinamas.

Grįsdama savo ieškinį, ieškovė nurodo tris pagrindus ir pirmajame teigiama, kad buvo pažeistos minėto straipsnio penkta ir šešta pastraipos. Kalbant apie penktąją pastraipą pažymėtina, kad ieškovė nesutinka su neatvykimo į darbą, kurį VRDT pripažino nepateisinamu, remdamasi sveikatos patikrinimu, dienų skaičiavimu. Dėl šeštosios pastraipos ieškovė teigia, kad, pirma, VRDT vienašališkas nepriklausomo gydytojo parinkimas yra neteisėtas, nes institucijos medicinos tarnybos pareigūnas ir ieškovės gydytojas sutarė dėl trečiojo gydytojo pasirinkimo. Antra, šioje dalyje nurodytas penkių dienų laikotarpis prasideda tik nuo tada, kai institucijos medicinos tarnybos pareigūnas kreipėsi į pareigūno gydytoją. Be to, šis terminas nėra privalomas.

Kaip antrąjį pagrindą ieškovė nurodo klaidingą nepriklausomo gydytojo išvados motyvavimą ir jos neteisėtumą, nes joje pateiktos išvados neatitinka joje išdėstytų medicininių konstatavimų.

Kaip trečiąjį pagrindą ieškovė nurodo rūpinimosi darbuotojais pareigos, gero administravimo, skaidrumo ir teisės į gynybą principų pažeidimą.

____________