Language of document :

Acțiune introdusă în data de 11 decembrie 2006 - Kurrer/Comisie

(Cauza F-139/06)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziei Comisiei de numire a reclamantului în calitate de funcționar stagiar, cu începere de la 1 aprilie 2006, în măsura în care această decizie îi stabilește gradul și treapta la A*6/2 și nu îi menține punctele acumulate ca agent temporar "Cercetare";

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

La data de 16 ianuarie, reclamantul a fost angajat de Comisie în calitate de agent temporar cu gradul A7. Laureat al concursului general COM/A/3/02, anunțat public pe data de 25 iulie 2002 și având ca scop constituirea unei liste de rezervă în vederea recrutării de administratori de nivelul A7/A6, acesta a fost numit funcționar stagiar cu gradul A*6.

Având în vedere angajamentul luat de Comisie de a extinde efectele unei eventuale hotărâri de anulare la cauzele pendinte referitoare la articolul 12 din anexa XIII din Statut, reclamantul se limitează să invoce încălcarea principiilor egalității de tratament și nediscriminării în raport cu foștii săi colegi, de asemenea agenți temporari "Cercetare", laureați ai concursurilor interne, care, la momentul titularizării, și-au menținut gradul și experiența.

Reclamantul mai arată, dacă este necesar, că articolul 5 alineatul (4) din anexa XIII este ilegal, în măsura în care încalcă principiul mai sus menționat, precum și principiul proporționalității.

____________