Language of document :

Acțiune introdusă la data de 28 decembrie 2006 - Bligny/Comisie

(Cauza F-142/06)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Franța) (reprezentant: P. Lebel-Nourissat, avocat)

Pârât: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei din 7 decembrie 2006 a juriului concursului EPSO/AD/06/05 și a celei din 23 noiembrie 2006 prin care se refuză admiterea reclamantului la concurs și, prin urmare, corectarea lucrării sale scrise;

constatarea ilegalității actului de candidatură publicat la 15 mai 2006 pe site-ul EPSO și adresat candidaților la concurs;

condamnarea pârâtului la plata către reclamant a unei sume de 5 000 euro pentru repararea prejudiciului suferit;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, după ce a trecut testele de preselecție pentru concursul menționat mai sus, nu a fost admis în faza următoare deoarece, contrar celor arătate în anunțul de concurs publicat în Jurnalul Oficial1, acesta nu a anexat actului său de candidatură niciun document care să îi dovedească cetățenia.

În sprijinul acțiunii sale, reclamantul invocă încălcarea principiului încrederii legitime, a principiului bunei administrări și a obligației de solicitudine. Acesta subliniază în special faptul că, în ceea ce privește cetățenia, modelul actului de candidatură disponibil pe site-ul EPSO s-ar fi limitat să ceară o declarație pe propria răspundere și să atenționeze candidații că ar fi trebuit să prezinte, la cerere, un document justificativ.

____________

1 - JO C 178, 27.7.2005, p. 3