Language of document :

Tožba, vložena 28. decembra 2006 - Bligny proti Komisiji

(Zadeva F-142/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Francija) (zastopnik: P. Lebel-Nourissat, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nični naj se razglasita Odločba natečajne komisije natečaja EPSO/AD/06/05 z dne 7. decembra 2006 in Odločba natečajne komisije z dne 23. novembra 2006, s katerima je bil tožeči stranki zavrnjen pristop k natečaju in torej njen pisni preizkus ni bil pregledan;

prijavni obrazec, namenjen kandidatom natečaja in objavljen 15. maja 2006 na internetni strani EPSO, naj se razglasi za nepravilnega;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine tožeči stranki, in sicer v znesku 5000 evrov;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki je bil po uspešno opravljenih predizbirnih preizkusih zgoraj navedenega natečaja zavrnjen pristop k naslednji stopnji postopka, ker v nasprotju s tem, kar je bilo navedeno v obvestilu o natečaju, objavljenem v Uradnem Listu1, obrazcu ni priložila nikakršnega dokazila o svojem državljanstvu.

V podporo svoji tožbi tožeča stranka navaja kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj, dobrega upravljanja in dolžne skrbnosti. V zvezi z državljanstvom zlasti navaja, da je modelu prijavnega obrazca, ki se sname z internetne strani EPSO, zahteval le častno izjavo in je vseboval zgolj opozorilo, da morajo kandidati na zahtevo predložiti dokazilo.

____________

1 - UL C 178 A, 27.7.2005, str. 3.