Language of document :

Sag anlagt den 18. december 2006 - Continolo mod Kommissionen

(Sag F-143/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Donato Continolo (Duino, Italien) (ved avocats S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz og R. Albelice)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 3. januar 2006 om tilkendelse og fastsættelse af sagsøgerens pensionsrettigheder annulleres, for så vidt som Kommissionen kun godskriver den periode fra den 11. juni 1981 til den 1. marts 1983, han har haft tjenestefrihed af personlige årsager, med pensionsgivende tjenesteår på i alt 1 år, 5 måneder og 6 dage, i stedet for med pensionsgivende tjenesteår på i alt 1 år, 8 måneder og 20 dage.

Kommissionens afgørelse af 5. september 2006 om afslag på sagsøgerens klage annulleres.

Kommissionen oplyses om de retsvirkninger, som annullationen af de anfægtede afgørelser medfører, navnlig for så vidt angår den erhvervede procentsats, p.t. fastsat til 66,66666%, som skal omregnes med henblik på en hensyntagen til januar og februar 1983.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er forhenværende tjenestemand ved Kommissionen, gik på pension den 1. januar 2006. Sagsøgeren har med søgsmålet anfægtet Kommissionens afgørelse om tilkendelse og fastsættelse af hans pensionsrettigheder, for så vidt som denne afgørelse viser, at de rettigheder, som han erhvervede i forbindelse med en tjenestefrihed af personlige årsager og som han fik overført til Fællesskabernes ordning, ikke fuldt ud er blevet godskrevet.

Sagsøgeren har dels anført, at der er sket tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, af princippet om god forvaltningsskik og af omsorgspligten, dels at der er anlagt et åbenbart urigtigt skøn samt sket tilsidesættelse af begrundelsespligten.

____________