Language of document :

Kanne 18.12.2006 - Continolo v. komissio

(Asia F-143/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Donato Continolo (Duino, Italia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ja R. Albelice)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kantajan eläkeoikeuksien myöntämisestä ja laskemisesta 3.1.2006 tehty komission päätös on kumottava sikäli kuin siinä hyvitetään 11.6.1981-1.3.1983 välisestä ajanjaksosta, jonka kantaja oli henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla, palvelusaikana vain 1 vuosi, 5 kuukautta ja 6 päivää 1 vuoden 8 kuukauden ja 20 päivän asemesta

kantajan oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä 5.9.2006 tehty komission päätös on kumottava

komissiolle on ilmoitettava riidanalaisten päätösten kumoamisen vaikutukset varsinkin saavutettuun prosenttiosuuteen nähden, jonka määräksi on tällä hetkellä vahvistettu 66,66666 % ja joka on laskettava uudelleen vuoden 1983 tammi- ja helmikuun huomioon ottamiseksi

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on komission entinen virkamies, on ollut eläkkeellä 1.1.2006 alkaen. Kanteellaan hän riitauttaa eläkeoikeuksiensa myöntämisestä ja laskemisesta tehdyn komission päätöksen sikäli kuin tästä päätöksestä kantajan mukaan ilmenee, että oikeuksia, jotka hän oli saavuttanut henkilökohtaisista syistä myönnetyn virkavapaan aikana ja jotka hän oli saanut siirretyiksi yhteisöjen eläkejärjestelmään, ei ole kokonaan hyvitetty.

Kantaja vetoaa yhtäältä luottamuksensuojan periaatteen ja hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen sekä huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiin ja toisaalta ilmeiseen arviointivirheeseen ja perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin.

____________