Language of document :

2006. december 18-án benyújtott kereset - Continolo kontra Bizottság

(F-143/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Donato Continolo (Duino, Olaszország) (képviselők: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz és R. Albelice ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes nyugdíjának megállapításáról és kiszámításáról szóló, 2006. január 3-i bizottsági határozatot annyiban, amennyiben az a felperes által 1981. június 11. és 1983. március 1-je között töltött, személyes okokkal indokolt szabadságát egy év, 5 hónap és 6 nap helyett csak egy év, 8 hónap és 20 nap további szolgálati időként vette figyelembe;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes panaszát elutasító, 2006. szeptember 5-i bizottsági határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék jelölje meg a Bizottság részére a megtámadott határozat megsemmisítésével járó joghatásokat, nevezetesen a megszerzett - jelenleg 66,66666 %-ban megállapított - százalékos arányt, amelyet az 1983. évi január és február hónapok figyelembevétele végett újra kell számolni;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Közösség volt tisztviselője, 2006. január 1-jétől nyugdíjas. Keresetével a nyugdíjának megállapításáról és kiszámításáról szóló bizottsági határozatot támadja annyiban, amennyiben az szerinte az általa a személyes okokkal indokolt szabadsága alatt szerzett és a közösségi nyugdíjalapba átvitt nyugdíjjogosultságait további szolgálati időként nem vette hiánytalanul figyelembe.

A felperes egyrészt a bizalomvédelem elvének, a gondos ügyintézés elvének és a gondoskodási kötelezettségnek a megsértésére, másrészt pedig a nyilvánvaló mérlegelési hibára, valamint az indokolási kötelezettség megsértésére hivatkozik.

____________