Language of document :

Sag anlagt den 22. december 2006 - Bleyaert mod Rådet

(Sag F-144/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Eric Bleyaert (Maldegem, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over de tjenestemænd, der blev udvalgt til at følge uddannelsesprogrammet i forbindelse med certificeringsproceduren for bedømmelsesåret 2005 annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Rådet i lønklasse AST 8, indgav ansøgning til certificeringsproceduren for bedømmelsesåret 2005. Hans navn, som var opført på den foreløbige liste over de tjenestemænd, der blev udvalgt til at følge uddannelsesprogrammet i certificeringsåret 2005, blev ikke opført på den endelige liste, offentliggjort den 22. maj 2006, som ansættelsesmyndigheden udarbejdede under hensyntagen til udtalelsen fra det paritetiske udvalg for certificeringsproceduren. Dette udvalg havde hørt sagsøgeren den 17. maj 2006.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet først anført, at begrundelsespligten er tilsidesat, så meget mere som ansættelsesmyndigheden ikke har besvaret hans klage. Sagsøgeren har dernæst anført, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 45a og af artikel 5 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til nævnte artikel i vedtægten. Det paritetiske udvalg, som kun kan høre de tjenestemænd, som anfægtede den foreløbige liste, var navnlig ikke berettiget til at indkalde sagsøgeren. Under alle omstændigheder er det sidstnævntes opfattelse, at der ligeledes er sket tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet, for så vidt som det paritetiske udvalg ikke har hørt alle de tjenestemænd, der var opført på den foreløbige liste.

____________