Language of document :

Kanne 22.12.2006 - Bleyaert v. neuvosto

(Asia F-144/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Eric Bleyaert (Malgedem, Belgia) (edustaja: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen päätös, jolla kantajan nimi jätettiin merkitsemättä luetteloon virkamiehistä, jotka on valittu tehtäväryhmästä toiseen siirtymistä koskevassa menettelyssä järjestettävään koulutusohjelmaan vuoden 2005 kierroksella;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on neuvoston virkamiehenä palkkaluokassa AST 8, haki tehtäväryhmästä toiseen siirtymistä koskevaan menettelyyn vuoden 2005 kierroksella. Hänen nimeään, joka oli esityksessä luetteloksi vuoden 2005 kierroksella koulutusohjelmaan valituista virkamiehistä, ei merkitty lopulliseen luetteloon, joka julkistettiin 22.5.2006 ja jonka nimittävä viranomainen teki ottaen huomioon tehtäväryhmästä toiseen siirtymistä koskevaa menettelyä varten annetun pariteettikomitean lausunnon. Tämä komitea oli kuullut kantajaa 17.5.2006.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa aluksi perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämiseen etenkin, kun nimittävä viranomainen ei ole vastannut hänen valitukseensa. Hän väittää lisäksi, että henkilöstösääntöjen 45 a artiklaa ja henkilöstösääntöjen mainitun säännöksen yleisten täytäntöönpanosäännösten 5 artiklaa rikottiin. Erityisesti pariteettikomitealla, joka kantajan mukaan voi kuulla ainoastaan virkamiehiä, jotka riitauttavat luetteloesityksen, ei ollut oikeutta kutsua kantajaa kuultavakseen. Joka tapauksessa kantaja katsoo, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu sikäli kuin pariteettikomitea ei ole kuullut kaikkia virkamiehiä, joiden nimet olivat luetteloesityksessä.

____________