Language of document :

2006. december 22-én benyújtott kereset - Bleyaert kontra Tanács

(F-144/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Eric Bleyaert (Maldegem, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperest a 2005. évi igazolási eljárás keretében szervezett képzési programban való részvételre kiválasztott tisztviselők listájára fel nem vevő határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Tanács AST 8 besorolási fokozatú tisztviselője, beadta jelentkezését a 2005. évi igazolási eljárásban való részvételre. Nevét, amely a 2005. évi igazolási eljárás keretében szervezett képzési programban való részvételre kiválasztott tisztviselők nevét tartalmazó listatervezetben szerepelt, nem vették fel a 2006. május 22-én közzétett végleges listára, amelyet a kinevezésre jogosult hatóság az igazolási eljárást lefolytató vegyes bizottság véleményét figyelembe véve állapított meg. E vegyes bizottság a felperest ezt megelőzően 2006. május 17-én meghallgatta.

Keresetének alátámasztására a felperes először is az indokolási kötelezettség megsértésére hivatkozik, annál is inkább, mert a kinevezésre jogosult hatóság nem válaszolt a panaszára. A felperes ezenfelül a személyzeti szabályzat 45. cikkének, valamint e cikk általános végrehajtási rendelkezései 5. cikkének megsértését hozza fel. Álláspontja szerint a vegyes bizottságnak, amely csak a listatervezetet kifogásoló tisztviselőket hallgathatta meg, nem lett volna joga őt meghallgatásra behívni. Akárhogyan is, a felperes úgy véli, hogy az egyenlő bánásmód elvét megsértették azzal, hogy a vegyes bizottság nem hallgatta meg a listatervezeten szereplő összes tisztviselőt.

____________