Language of document :

2006 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Bleyaert prieš Tarybą

(Byla F-144/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Eric Bleyaert (Maldegem, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimą neįrašyti ieškovo pavardės į pareigūnų, atrinktų dalyvauti mokymo programoje pagal 2005 m. sertifikavimo procedūrą, sąrašą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, Tarybos AST 8 lygio pareigūnas, pateikė savo kandidatūrą dalyvauti 2005 m. sertifikavimo procedūroje. Jo pavardė buvo įrašyta į tarnautojų, atrinktų dalyvauti mokymo programoje pagal 2005 m. sertifikavimo procedūrą, bet ji nebuvo įtraukta į galutinį 2006 m. gegužės 22 d. paskelbtą sąrašą, priimtą atsižvelgiant į Jungtinio komiteto dėl sertifikavimo procedūros nuomonę. Šis komitetas ieškovą išklausė 2006 m. gegužės 17 dieną.

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas pirmiausia nurodo pareigos motyvuoti pažeidimą, ypač dėl to, kad Paskyrimų tarnyba neatsakė į jo pateiktą skundą. Be to jis nurodo Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 a straipsnio bei šio straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 5 straipsnio pažeidimus. O būtent Jungtinis komitetas galėjo išklausyti tik tuos pareigūnus, kurie prieštaravo sąrašo projektui, todėl negalėjo kviesti ieškovo. Bet kuriuo atveju, ieškovas taip pat nurodo vienodo požiūrio principo pažeidimą, nes Jungtinis komitetas neišklausė visų tarnautojų, kurių pavardės buvo įrašytos į sąrašo projektą.

____________