Language of document :

Acțiune introdusă în data de 22 decembrie 2006 - Bleyaert/Consiliu

(Cauza F-144/06)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Bleyaert (Maldegem, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei autorității învestite cu puterea de numire (AIPN) de a nu înscrie numele reclamantului pe lista funcționarilor selecționați pentru a urma programul de formare profesională în cadrul procedurii de certificare pentru exercițiul 2005;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, funcționar al Consiliului cu gradul AST 8, și-a depus candidatura pentru procedura de certificare pentru exercițiul 2005. Numele său, care figura în proiectul de listă a funcționarilor selecționați pentru a urma programul de formare profesională în cadrul exercițiului de certificare 2005, nu a fost înscris pe lista definitivă, publicată la data de 22 mai 2006, pe care AIPN a stabilit-o luând în considerare avizul comitetului paritar pentru procedura de certificare. Acest comitet l-a audiat pe reclamant la 17 mai 2006.

În sprijinul acțiunii sale, reclamantul invocă în primul rând încălcarea obligației de motivare, cu atât mai mult cu cât AIPN nu a răspuns reclamației sale. Acesta mai invocă încălcarea articolului 45a din statut și a articolului 5 din dispozițiile generale de punere în aplicare a respectivului articol din statut. În special, comitetul paritar, care nu poate audia decât funcționarii care contestă proiectul de listă, nu ar fi avut dreptul să îl convoace pe reclamant. În orice caz, acesta consideră că a fost încălcat și principiul egalității de tratament, deoarece comitetul paritar nu a audiat toți funcționarii ale căror nume se aflau pe proiectul de listă.

____________