Language of document :

Tožba, vložena 22. decembra 2006 - Bleyaert proti Svetu

(Zadeva F-144/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Eric Blayaert (Maldegem, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), da imena tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki so bili izbrani, da se udeležijo izobraževalnega programa v okviru postopka izdaje potrdil za proračunsko leto 2005;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka, uradnik Sveta z nazivom AST 8, je vložila kandidaturo v postopku izdaje potrdil za proračunsko leto 2005. Njeno ime, ki je bilo na osnutku seznama uradnikov, ki so bili izbrani za izobraževalni program v okviru izdaje potrdil za proračunsko leto 2005, ni bilo vpisano na končni seznam, objavljen 22. maja 2006, ki ga je OPI sprejel ob upoštevanju mnenja paritetnega odbora za postopek izdaje potrdil. Ta odbor je 17. maja 2006 zaslišal tožečo stranko.

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi najprej navaja kršitev obvezne obrazložitve, še toliko bolj, ker OPI ni odgovoril na njeno pritožbo. Poleg tega navaja kršitev člena 45a Kadrovskih predpisov in člena 5 splošnih določb o izvajanju (SDI) navedenega člena Kadrovskih predpisov. Zlasti ker paritetni odbor, ki bi lahko zaslišal le uradnike, ki so izpodbijali osnutek seznama, naj ne bi mogel pozvati tožeče stranke. V vsakem primeru slednji meni, da je bilo kršeno tudi načelo enakega obravnavanja, s tem ko paritetni odbor ni zaslišal vseh uradnikov, katerih imena so bila na osnutku seznama.

____________