Language of document :

2006 m. birželio 26 d. Juzgado de lo Mercantil n05 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Productores de Música de España prieš Telefónica de España SAU

(Byla C-275/06)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil n05 de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Productores de Música de España (Promusicae)

Atsakovė: Telefónica de España SAU

Prejudicinis klausimas

Ar Bendrijos teisė ir ypač 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje1 15 straipsnio 2 dalis ir 18 straipsnis, 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo2 8 straipsnio 1 ir 2 dalis, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo3 8 straipsnis ir Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 2 dalis ir 47 straipsnis leidžia valstybėms narėms elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų operatorių, prieigos prie telekomunikacijų tinklų teikėjų ir duomenų saugojimo paslaugų teikėjų pareigą saugoti ir pateikti prisijungimo ir srauto duomenis, generuojamus teikiant informacinės visuomenės paslaugą, sieti tik su baudžiamuoju tyrimu ar poreikiu apsaugoti visuomenės saugumą ir valstybės gynybą taip pašalinant civilinį procesą?"

____________

1 - OL L 178, p. 1.

2 - OL L 167, p. 10.

3 - OL L 157, p. 45.