Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. prosince 2006 - Klopfer v. Komise

(Věc F-118/05)1

(Úředníci - Obecné výběrové řízení - Nepřipuštění ke zkouškám - Požadované pracovní zkušenosti - Činnost na částečný pracovní úvazek)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Matthias Klopfer (Berlín, Německo) (zástupci: W. Daniels a E. Pätzel, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: H. Kraemer a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování nepřipustit žalobce k písemným zkouškám výběrového řízení EPSO/B/11/03 pro nedostatečné pracovní zkušenosti, přičemž jeho zaměstnání na částečný úvazek bylo zohledněno až po poměrném vážení.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 60, 11.3.2006.