Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 14. december 2006 - Klopfer mod Kommissionen

(Sag F-118/05) 1

(Tjenestemænd - almindelig udvælgelsesprøve - ikke adgang til prøverne - krævet erhvervserfaring - deltidsbeskæftigelse)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Matthias Klopfer (Berlin, Tyskland) (ved avocats W. Daniels og E. Pätzel)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved H. Kraemer og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til de skriftlige prøver i udvælgelsesprøve EPSO/B/11/03 på grund af utilstrækkelig erhvervserfaring, idet der først blev taget hensyn til hans deltidsbeskæftigelse efter en afvejning.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 60 af 11.3.2006.