Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 14. detsembri 2006. aasta määrus - Klopfer versus komisjon

(Kohtuasi F-118/05)1

(Ametnikud - Avatud konkurss - Eksamitele mittelubamine - Nõutud ametialane kogemus - Osalise tööajaga töö)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Matthias Klopfer (Berliin, Saksamaa) (esindajad: advokaadid W. Daniels ja E. Pätzel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: H. Kraemer ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega ei lubatud hagejat konkursi EPSO/B/11/03 kirjalikele eksamitele piisava ametialase kogemuse puudumise tõttu, võttes osalise tööajaga töötamist arvesse alles pärast kaalumist.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 60, 11.3.2006.