Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2006. gada 14. decembra rīkojums - Klopfer pret Komisiju

(lieta F-118/05) 1

Ierēdņi - Atklāts konkurss - Nepielaišana pie pārbaudījumiem - Nepieciešamā profesionālā pieredze - Nepilna laika darbs

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Matthias Klopfer, Berlīne (Vācija) (pārstāvji - W. Daniels un E. Pätzel, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - H. Kraemer un K. Herrmann)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas lēmuma prasītāju nepielaist pie EPSO/B/11/03 konkursa rakstiskā pārbaudījuma nepietiekamas profesionālās pieredzes dēļ, jo viņa nepilna laika darbs tika ņemts vērā tikai pēc vērtēšanas, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 60, 11.03.2006.