Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 14 december 2006 - Klopfer / Commissie

(Zaak F-118/05)1

(Ambtenaren - Algemeen vergelijkend onderzoek - Niet-toelating tot examens - Vereiste beroepservaring - Deeltijdwerkzaamheid)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Matthias Klopfer (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordigers: W. Daniels en E. Pätzel, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: H. Kraemer en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeker niet toe te laten tot het schriftelijk examen van vergelijkend onderzoek EPSO/B/11/03 wegens onvoldoende beroepservaring, waarbij zijn deeltijdwerk slechts na afweging in aanmerking is genomen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 60 van 11.3.2006.