Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 14. decembra 2006 - Klopfer proti Komisiji

(Zadeva F-118/05)1

(Uradniki - Splošni natečaj - Nepripustitev k preizkusom - Zahtevane delovne izkušnje - Delovni čas, krajši od polnega)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Matthias Klopfer (Berlin, Nemčija) (zastopnika: W. Daniels in E. Pätzel, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: H. Kraemer in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja, o nepripustitvi tožeče stranke k pisnim preizkusom natečaja EPSO/B/11/03 zaradi nezadostnih delovnih izkušenj, pri čemer je bilo njeno delo z delovnim časom, krajšim od polnega, le deloma upoštevano.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 60, 11.3.2006.