Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 14 december 2006 - Klopfer mot kommissionen

(Mål F-118/05)1

(Tjänstemän - Allmänt uttagningsprov - Ej tillåten att delta i uttagningsprovet - Krav på yrkeserfarenhet - Arbete på deltid)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Matthias Klopfer (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna W. Daniels och E. Pätzel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: H. Kraemer och K. Herrmann)

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte ge sökanden tillträde till den skriftliga delen av uttagningsprov EPSO/B/11/03 på grund av otillräcklig yrkeserfarenhet, eftersom hans deltidsarbete inte beaktats förrän efter viktningen.

Avgörande

Talan ogillas som uppenbart ogrundad.

Vardera parten skall ersätta sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 60, 11.3.2006.