Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personalerettens præsident den 14. december 2006 - Dálnoky mod Kommissionen

(Sag F-120/06 R)

(Særlige rettergangsformer - meddelelse om udvælgelsesprøve - hovedsagens antagelse til realitetsbehandling - uopsættelighed - foreligger ikke)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Noémi Dálnoky (Bruxelles, Belgien) (ved avocat P. Horváth)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og H. Kraemer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Udsættelse af afviklingen af prøverne i den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/47/06, indtil der er truffet afgørelse i søgsmålet om annullation af meddelelsen om nævnte udvælgelsesprøve, som blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende af 21. juni 2006 (EUT C 145 A, s. 1).

Konklusion

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

____________