Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu presidendi 14. detsembri 2006. aasta määrus - Dálnoky versus komisjon

(Kohtuasi F-120/06 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus - Konkursiteadaanne - Põhikohtuasja hagi vastuvõetavus - Kiireloomulisus - Puudumine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Noémi Dálnoky (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat P. Horváth)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Kraemer)

Kohtuasja ese

Nõue peatada avatud konkursi EPSO/AD/47/06 eksamite läbiviimine kuni tehakse otsus kohtuasjas, milles taotletakse Euroopa Liidu Teatajas 21. juunil 2006 (ELT C 145 A, lk 1) avaldatud eelnimetatud konkursi teadaande tühistamist

Määruse resolutiivosa

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

____________