Language of document :

Civildienesta tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 14. decembra rīkojums - Dálnoky pret Komisiju

(lieta F-120/06 R)

Pagaidu noregulējuma tiesvedība - Paziņojums par konkursu - Prasības pamata lietā pieņemamība - Steidzamība - Neesamība

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Noémi Dálnoky, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - P. Horváth, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Kraemer)

Priekšmets

Atklātā konkursa EPSO/AD/47/06 pārbaudījumu norises apturēšana līdz nolēmuma pieņemšanai saistībā ar prasību atcelt paziņojumu par minēto konkursu, kas publicēts 2006. gada 21. jūnija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV C 145 A, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

noraidīt pieteikumu par pagaidu noregulējumu;

lēmuma pieņemšana par tiesāšanās izdevumiem tiek atlikta.

____________