Language of document :

Beschikking van de president van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 14 december 2006 - Dálnoky / Commissie

(Zaak F-120/06 R)

(Kort geding - Aankondiging van vergelijkend onderzoek - Ontvankelijkheid van beroep in hoofdzaak - Spoedeisendheid - Geen)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Noémi Dálnoky (Brussel, België) (vertegenwoordiger: P. Horváth, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Kraemer, gemachtigden)

Voorwerp

Opschorting van de examens van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/47/06 tot uitspraak is gedaan over het beroep tot nietigverklaring van de aankondiging van dat vergelijkend onderzoek die is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 21 juni 2006 (PB C 145 A, blz. 1)

Dictum

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

____________