Language of document :

Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 14. decembra 2006 - Dálnoky proti Komisiji

(Zadeva F-120/06)

(Postopek za izdajo začasne odredbe - Obvestilo o javnem natečaju - Dopustnost tožbe v glavni stvari - Nujnost - Neobstoj)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Noémi Dálnoky (Bruselj, Belgija) (zastopnik: P. Horváth, lawyer)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in H. Kraemer, zastopnika)

Predmet zadeve

Zadržanje izvedbe preizkusov splošnega javnega natečaja EPSO/AD/47/06 do odločitve o tožbi za razveljavitev obvestila o navedenem natečaju, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije 21. junija 2006 (UL C 145 A, str. 1)

Izrek sklepa

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

Odločitev o stroških se pridrži.

____________