Language of document :

Beslut meddelat av personaldomstolens ordförande den 14 december 2006 - Dálnoky mot kommissionen

(Mål F-120/06 R)

(Interimistiskt förfarande - Meddelande om uttagningsprov - Upptagande till sakprövning av talan rörande huvudsaken - Krav på skyndsamhet - Föreligger inte)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Noémi Dálnoky (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten P. Horváth)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och H. Kraemer)

Saken

Ansökan om att personaldomstolen skall förordna om att proven i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/47/06 skall uppskjutas till dess att personaldomstolen prövat talan om ogiltigförklaring av nämnda meddelande om uttagningsprov vilket offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 21 juni 2006 (EUT C 145 A, s. 1)

Avgörande

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

Beslut om rättegångskostnaderna kommer att meddelas senare.

____________