Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. prosince 2006 - Economidis v. Komise

(Věc F-122/05)1

("Úředníci - Jmenování - Funkce vedoucího odboru - Zamítnutí žádosti žalobce - Zjevně nesprávné posouzení")

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Étienne, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, kterými byla zamítnuta žádost žalobce o pracovní místo vedoucího odboru RTD.F.5 - Biotechnologie a aplikovaná genomika a kterými byl na zmíněné pracovní místo jmenován p. H.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 23. prosince 2004, kterým se jmenuje p. H. na místo vedoucího odboru "Biotechnologie a aplikovaná genomika" a v důsledku toho se zamítá žádost žalobce o toto pracovní místo, se zrušuje.

Komisi evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 60, 11.3.2006.