Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 14. december 2006 - Economidis mod Kommissionen

(Sag F-122/05) 1

(Tjenestemænd - udnævnelse - stilling som afdelingschef - afslag på sagsøgerens ansøgning - åbenbart urigtigt skøn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Étienne, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelser om afslag på sagsøgerens ansøgning til stillingen som chef for enheden RTD.F.5 - Bioteknologi og Genomforskningsmetoder og om udnævnelse af H. til nævnte stilling.

Konklusion

1)    Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse af 23. december 2004 om udnævnelse af H. til stillingen som chef for enheden "RTD.F.5 - Bioteknologi og Genomforskningsmetoder" og følgelig om afslag på sagsøgerens ansøgning til denne stilling annulleres.

2)    Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 60 af 11.3.2006.