Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 14. detsembri 2006. aasta otsus - Economidis versus komisjon

(Kohtuasi F-122/05)1

(Ametnikud - Ametisse nimetamine - Osakonna juhataja ametikoht - Hageja kandidatuuri tagasilükkamine - Ilmne hindamisviga)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni otsused, millega lükati tagasi hageja kandidatuur osakonna RTD.F.5 - "Biotehnoloogia ja rakendusgeneetika" juhataja ametikohale ning millega nimetati vastaval kohal ametisse M.H.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 23. detsembri 2004. aasta otsus, millega nimetati osakonna "Biotehnoloogia ja rakendusgeneetika" juhataja ametikohale M.H. ning seega lükati tagasi hageja kandidatuur sellele ametikohale.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 60, 11.3.2006.