Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. decembra 2006 - Economidis/Komisia

(vec F-122/05)1

(Úradníci - Vymenovanie - Miesto vedúceho oddelenia - Zamietnutie kandidatúry žalobcu - Zjavne nesprávne posúdenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Étienne, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí Komisie týkajúcich sa zamietnutia kandidatúry žalobcu na miesto vedúceho oddelenia RTD.F.5 - Aplikovaná biotechnológia a genomika a vymenovania M. H. na toto pracovné miesto

Výrok rozsudku

Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 23. decembra 2004 týkajúce sa vymenovania M. H. na miesto vedúceho oddelenia "Aplikovanej biotechnológie a genomiky", ktorého dôsledkom bolo zamietnutie kandidatúry žalobcu na toto miesto sa ruší.

Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006.