Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 14. decembra 2006 - Economidis proti Komisiji

(Zadeva F-122/05)1

(Uradniki - Imenovanje - Delovno mesto vodje oddelka - Zavrnitev kandidature tožeče stranke - Očitna napaka pri presoji)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Étienne, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi kandidature tožeče stranke na delovno mesto vodje oddelka RTD.F.5 - Biotehnologija in uporabna genomika in o imenovanju g. H. na to delovno mesto.

Izrek sodbe

Odločba Komisije Evropskih skupnosti z dne 23. decembra 2004 o imenovanju g. H. na delovno mesto vodje oddelka "Biotehnologija in uporabna genomika" in posledično o zavrnitvi kandidature tožeče stranke za to delovno mesto se razglasi za nično.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 60, 11.3.2006.