Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 14 december 2006 - Economidis mot kommissionen

(Mål F-122/05)(1)

(Tjänstemän - Tillsättning - Tjänst som enhetschef - Avslag på sökandens ansökan - Uppenbart oriktig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Étienne, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens ansökan till tjänsten som chef för enheten RTD.F.5 - Tillämpad bio- och genteknik, och i stället tillsätta H.

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 23 december 2004, genom vilket H tillsattes som chef för enheten Tillämpad bio- och genteknik, och genom vilket sökandens ansökan till tjänsten följaktligen avslogs, ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 60, 11.3.2006.