Language of document :

EU-Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 13. december 2006 - de Brito Sequeira Carvalho mod Kommissionen

(Sag F-17/05) 1

(Tjenestemænd - sygeorlov - beordret sygeorlov)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruxelles, Belgien) (ved K.H. Hagenaar, derefter ved avocats O. Martins og M. Boury)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall, derefter D. Martin, som befuldmægtigede, bistået af avocat C. Falmagne)

Sagens genstand

Dels en påstand om, at det fastslås, at Kommissionens afgørelse, hvorved sagsøgeren fik beordret sygeorlov, ikke eksisterer, samt udstedelse af et påbud om ophør af de konsekvenser, sagsøgeren hævder at være udsat for, dels en påstand om tilkendelse af erstatning.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse af 13. juli 2004 om at nægte José António de Brito Sequeira Carvalho adgang til Kommissionens bygninger annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse af 22. september 2004 om at forlænge José António de Brito Sequeira Carvalhos beordrede sygeorlov med seks måneder og de efterfølgende afgørelser om forlængelse af nævnte sygeorlov annulleres.

I øvrigt frifindes Kommissionen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler sine egne omkostninger samt to tredjedele af de af sagsøgeren afholdte omkostninger.

____________

1 - EUT C 155 af 25.6.2005 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-145/05 og henvist til Retten for EU-personalesager ved kendelse af 15.12.2005).