Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 13. detsembri 2006. aasta otsus - Brito Sequeira Carvalho versus komisjon

(Kohtuasi F-17/05)1

(Ametnikud - Haiguspuhkus - Sundkorras haiguspuhkusele saatmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José António de Brito Sequeira Carvalho (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaat K. H. Hagenaar, hiljem advokaadid O. Martins ja M. Boury)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall, hiljem D. Martin, keda abistas advokaat C. Falmagne)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tuvastada, et komisjon ei ole teinud otsust saata hageja sundkorras haiguspuhkusele ja teha ettekirjutus, mille eesmärk on lõpetada väidetav olukord, mille ohver hageja arvab end olevat, ning teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 13. juuli 2004. aasta otsus, millega J. A. de Brito Sequeira Carvalhol keelati siseneda komisjoni hoonetesse.

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 22. septembri 2004. aasta otsus, millega pikendati kuueks kuuks J. A. de Brito Sequeira Carvalhole sundkorras määratud haiguspuhkust, ja kõik järgnevad mainitud puhkuse pikendamise otsused.

Jätta ülejäänud nõuded rahuldamata.

Euroopa Ühenduste Komisjon kannab ise oma kohtukulud ja kaks kolmandikku hageja kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 155, 25.6.2005 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-145/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule)