Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 december 2006 - de Brito Sequeira Carvalho mot kommissionen

(Mål F-17/05)(1)

(Tjänstemän - Sjukledighet - Beslut att ex officio bevilja sjukledighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten K.H. Hagenaar, därefter advokaterna O. Martins och M. Boury)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall, därefter D. Martin, biträdda av advokaten C. Falmagne)

Saken

Dels fastställelse av att det inte föreligger något beslut från kommissionen om att ex officio bevilja sökanden sjukledighet samt föreläggande om att de våldshandlingar som sökanden anser sig vara offer för skall upphöra, dels yrkande om skadestånd

Domslut

Det beslut som fattats av Europeiska gemenskapernas kommission den 13 juli 2004 om att förbjuda José António de Brito Sequeira Carvalho tillträde till kommissionens byggnader ogiltigförklaras.

Det beslut som fattats av Europeiska gemenskapernas kommission den 22 september 2004 om att förlänga den sjukledighet som José António de Brito Sequeira Carvalho beviljats ex officio med sex månader samt efterföljande beslut om förlängning av nämnda sjukledighet ogiltigförklaras.

Övriga yrkanden ogillas.

Europeiska gemenskapernas kommission skall bära sina rättegångskostnader och två tredjedelar av sökandens rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 155 av den 25.6.2005 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-145/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005)