Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2006 - Strack v. Komise

(Věc F-37/06)1

(Úředníci - Sociální zabezpečení - Zdravotní pojištění - Nemoc z povolání - Akt nepříznivě zasahující do právního postavení - Zjevná nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín, Německo) (zástupci: G. Bouneou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a H. Kraemer, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Komise, kterým byla zamítnuta žádost žalobce, aby byla jeho nemoc uznána za nemoc z povolání, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení

____________

1 - Úř. věst. C 131, 3.6.2006, s.53.