Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Tredje Afdeling) den 6. december 2006 - Strack mod Kommissionen

(Sag F-37/06) 1

(Tjenestemænd - social sikring - sygeforsikring - erhvervssygdom - akt, der indeholder et klagepunkt - åbenbart, at sagen skal afvises)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Guido Strack (Køln, Tyskland) (ved avocats G. Bouneou og F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og H. Kraemer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af Kommissionens afslag på sagsøgerens ansøgning om, at hans sygdom anerkendes som en erhvervssygdom, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 131 af 3.6.2006, s. 53.