Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohus (kolmas koda) 6. detsembri 2006. aasta määrus - Strack versus komisjon

(Kohtuasi F-37/06)1

(Ametnikud - Sotsiaalkindlustus - Ravikindlustus - Kutsehaigus - Isiku õigusi kahjustav akt - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindajad: advokaadid G. Bouneou ja F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Kraemer)

Kohtuasja ese

Ühelt poolt nõue tühistada komisjoni otsus, millega lükati tagasi hageja taotlus tunnustada tema haigust kutsehaigusena ning teiselt poolt kahju hüvitamise nõue

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 131, 3.6.2006, lk 53.