Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 6. decembra 2006 - Strack proti Komisiji

(Zadeva F-37/06)1

(Uradniki - Socialna varnost - Zdravstveno zavarovanje - Poklicna bolezen - Akt, ki posega v položaj - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnika: G. Bouneou in F. Frabetti, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in H. Kraemer, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bil zavrnjen predlog tožeče stranke, da bi se njegova bolezen priznala kot poklicna bolezen in, podredno, odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 131, 3.6.2006, str. 53.