Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 13. december 2006 - Aimi m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-47/06) 1

(Tjenestemænd - forfremmelse - karriereforløb - vedtægten i den version, der fandt anvendelse pr. 1. maj 2004 - overgang til en ny karrierestruktur - almengyldig retsakt - ligebehandling - søgsmålsinteresse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Nicola Aimi (Evere, Belgien) m.fl. (ved avocats A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af de individuelle afslag på sagsøgernes ansøgninger om, at ansættelsesmyndigheden træffer overgangsforanstaltninger, som sikrer dem ligebehandling samt sikrer deres erhvervede rettigheder i forbindelse med forfremmelsesåret 2005 og efterfølgende forfremmelsesår.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 154 af 1.7.2006.