Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 13.12.2006 - Aimi ym. v. komissio

(Asia F-47/06)1

(Henkilöstö - Ylennys - Urakehitys - Henkilöstösäännöt sellaisina kuin niitä sovellettiin 1.5.2004 - Siirtyminen uuteen urarakenteeseen - Yleisesti sovellettava toimi - Yhdenvertainen kohtelu - Oikeussuojan tarve)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Nicola Aimi (Evere, Belgia) ym. (edustajat: asianajajat A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisten yksittäispäätösten kumoaminen, joilla on hylätty kantajien vaatimukset siitä, että nimittävä viranomainen määräisi siirtymätoimenpiteistä, joilla taattaisiin vuoden 2005 ylennyskierroksella ja sitä seuraavilla ylennyskierroksilla yhdenvertainen kohtelu ja kantajien saavutetut oikeudet.

Määräysosa

1)    Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

2)    Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 154, 1.7.2006.