Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2006. december 13-i végzése - Aimi és társai kontra Bizottság

(F-47/06. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Előléptetés - Szolgálati előmenetel - A személyzeti szabályzat 2004. május 1-jén hatályos változata - Új előmeneteli struktúrába történő átmenet - Általános hatályú aktus - Egyenlő bánásmód - Az eljáráshoz fűződő érdek)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Nicola Aimi (Evere, Belgium) és társai (képviselők: A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felpereseknek a 2005. évi és azt követő előléptetési időszakok keretében az egyenlő bánásmódot és szerzett jogaikat biztosító átmeneti intézkedések kinevezésre jogosult hatóság általi elfogadása iránti kérelmei elutasításáról szóló egyedi határozatok megsemmisítése

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant - elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 154., 2006.7.1.