Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2006 - Aimi in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-47/06)1

(Uradniki - Napredovanje - Potek kariere - Kadrovski predpisi v različici, ki je veljala 1. maja 2004 - Prehod na novo karierno strukturo - Pravni akt splošnega pomena - Enako obravnavanje - Pravni interes)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Nicola Aimi (Evere, Belgija) in drugi (zastopniki: A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Berardis-Kayser in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti posameznih odločb o zavrnitvi zahtev tožečih strank, naj OPI sprejme začasne ukrepe, da bi v ocenjevalnem obdobju 2005 in naslednjih zagotovil enako obravnavanje in njihove pridobljene pravice

Izrek sklepa

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.     Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 154, 1.7.2006.