Language of document :

Personaldomstolens dom av den 14 december 2006 - Maurizio Caldarone mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-74/05)(1)

(Tjänstemän - Bedömning - Karriärutvärderingsrapport - Befordringsomgången för år 2003 - Skyldighet att motivera rapporten - Ogiltigförklaring av rapporten - Begäran om skadestånd )

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maurizio Caldarone (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Jaume)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och K. Herrmann)

Saken

Ogiltigförklaring av sökandens karriärutvärderingsrapport för befordringsomgången 2003.

Domslut

Maurizio Caldarones karrärutvärderingsrapport ogiltigförklaras för perioden 1 januari - 21 augusti 2003.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 229 av den 17.9.2005 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-293/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005)