Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 19. prosince 2006 - Suhadolnik v. Soudní dvůr

(Věc F-78/06)1

(Úředníci - Přijímání - Jmenování - Zkušební doba - Úředník ve zkušební době - Jmenování - Zařazení do platové třídy a stupně - Přechodná opatření dle přílohy XIII služebního řádu - Přípustnost žaloby)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Simona Suhadolnik (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Rodrigues, A. Jaume a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropských společenství (zástupce: M. Schauss, zmocněnec)

Další účastnice řízení podporující žalovaného: Rada Evropské unie (zástupci: M. Arpio a I. Sulce, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Soudního dvora ze dne 22. července o jmenování žalobkyně a o stanovení její platové třídy podle čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu a jejího platového stupně podle nového znění článku 32 služebního řádu, a jednak žádost o přeřazení, stejně jako žádost o náhradu škody.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 237, 30.9.2006, s. 17.