Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2006. december 19-i végzése - Suhadolnik kontra Bíróság

(F-78/06. sz. ügy)1

("Tisztviselők - Felvétel - Kinevezés - Próbaidő - Gyakornok - Véglegesítés - Besorolási fokozatba és fizetési fokozatba sorolás - A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének átmeneti intézkedései - A kereset elfogadhatósága")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Simona Suhadolnik (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Rodrigues, A. Jaume és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága (képviselő: M. Schauss meghatalmazott)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Arpio és I. Sulce meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Bíróság által hozott, a felperes kinevezéséről, illetve besorolási fokozatának a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdése alapján, fizetési fokozatának a személyzeti szabályzat 32. cikkének új változata alkalmazásával történt megállapításáról szóló 2005. július 22-i határozat megsemmisítése, másrészt a felperes átsorolása és kártérítés iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 237., 2006.9.30., 17. o.