Language of document :

2006 m. gruodžio 19 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Suhadolnik prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-78/06)1

(Pareigūnai - Priėmimas į darbą - Paskyrimas - Bandomasis laikotarpis - Asmuo, vykdantis bandomąjį laikotarpį - Paskyrimas į nuolatinę tarnybą - Lygio ir pakopos suteikimas - Pareigūnų nuostatų XIII priedo laikinosios priemonės - Ieškinio priimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Simona Suhadolnik (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokatų S. Rodrigues, A. Jaume ir C. Bernard-Glanz

Atsakovas: Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, atstovaujamas M. Schauss

Atsakovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Arpio ir I. Sulce

Dalykas

2005 m. liepos 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo paskirti ieškovę į nuolatinę tarnybą ir nustatyti jos lygį pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalį, o pakopą - pagal naują Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnio redakciją panaikinimas ir prašymas perskirti bei atlyginti žalą.

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 237, 2006 9 30, p. 17.